pl en

Zakres usług kancelarii


Kancelaria patentowa świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej oraz intelektualnej:

  • pomoc techniczna:
    -opracowywanie opisów technicznych wzorów przemysłowych i wynalazków do Urzędów Patentowych: krajowego, europejskiego, WIPO, PCT, OHIM i innych zagranicznych; sporządzanie wyjaśnień i pisemnych obron zgłoszeń znaków towarowych oraz zgłoszeń patentowych w postępowaniu przed krajowymi i zagranicznymi Urzędami Patentowymi; badanie nowości oraz zakresu ochrony i prowadzenie poszukiwań dotyczących stanu techniki: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz badania znaków towarowych.

  • pomoc prawna:
    -udzielanie porad i konsultacji prawnych; sporządzanie opinii prawnych; badanie stanu prawnego oraz technicznego przedmiotów własności intelektualnej; zastępstwa prawne i procesowe.

  • występowanie jako biegły sądowy
  •